UNIVERSALA KONGRESO EN TORINO

La 30an de aŭgusto 2021 Duncan Chartres, presidanto de UEA, visitis Torinon por la universala kongreso kiu okasos en Torino en 2023.

FEI