Aliĝo al IEF

Membriĝi al Itala Esperanto-Federacio eblas ĉiam ajn! La aliĝo validas dum la nuna jaro kaj ebligas la jenon:

Jara aliĝkotizo

Ordinara membro kun PDF-a revuo30 eŭroj
Ordinara membro kun papera revuo35 eŭroj
Subtenanto90 eŭroj
Garantianto300 eŭroj
Junulo (ĝis 25 jaroj)15 eŭroj
Familiano15 eŭroj

Eblas pagi per:

Aliĝilo

Modulo iscrizione FEI.pdf

Bonvolu plenigi kaj subskribi la aliĝilon, kaj sendi ĝin al feisegreteria@esperanto.it.

Por informoj:

FEI