Aliĝo al IEF

Membriĝi al Itala Esperanto-Federacio eblas ĉiam ajn! La aliĝo validas dum la nuna jaro kaj ebligas la jenon:

Jara aliĝkotizo

Ordinara membro30 eŭroj
Subtenanto90 eŭroj
Garantianto300 eŭroj
Junulo (ĝis 25 jaroj)15 eŭroj
Familiano15 eŭroj

Aliĝilo

La aliĝilo por iĝi IEF-membro estas nuntempe aktualigata kaj reekfunkcios laŭ eble frue.

Nuntempe, pri aliĝado, eblas kontakti la Federacion per retpoŝto al fei@esperanto.it aŭ telefone al (+39) 02 5810 0857.

FEI