Pri IEF

Itala Esperanto Federacio (itale: Federazione Esperantista Italiana) estas la plej granda asocio dediĉita al disvastigo de Esperanto en Italujo.
Ĝi naskiĝis en Florenco la 21-an de marto 1910 kaj registriĝis morala institucio en Italujo laŭ D.P.R. 1720 la 28-an junio 1956.

IEF membras en UEA kiel landa asocio de Italujo kaj kunordigas la agadon de lokaj esperanto-asocioj en Italujo.

Junulara sekcio de IEF estas la Itala Esperantista Junularo (IEJ), kies celo estas disvastigi Esperanton ĉe junaj italoj. FEI-anoj kiuj aĝas malpli ol 35 jarojn estas aŭtomate membroj de IEJ.

Estraro

La estraro estas organo kiu gvidas la Federacion. En la nuna estraro, aktiva de 2020 ĝis 2023, membras:

Luigi Fraccaroli
prezidanto

Laura Brazzabeni
vicprezidanto, grupoj, ĝemelaj urboj, diskutlistoj

Riccardo Pinori
sekretario

Michela Lipari
kongresoj kaj aliaj eventoj, eldona komisiono

Ugo Tonini
trezoristo, eldona komisiono

Debora Rossetti
sociaj retoj, retejoj

Nacia Konsilantaro

Financaj revizoroj

Eksteraj taskoj

FEI