Torino nokte. Fotisto: Michele D'Ottavio

Organizantoj

Ĉu vi havas ĝeneralajn demandojn pri la kongreso? Skribu al UK2023sekretario@esperanto.it kaj ni provos respondi al vi plej eble baldaŭ.

Prezidanto: Michela Lipari

Vicprezidanto: Luigi Fraccaroli

Sekretario, kasisto: Tina Raciti

Kongresejestro: Francesco Amerio

Artaj aranĝoj: Paola Nigrelli

Eskursoj: Alessandro Amerio

Infana kongreseto: Daniele Pesce

Sociaj retejoj, volontuloj: Debora Rossetti

Loĝiga servo, giĉetoj: Alessandro Perna

Kontaktoj kun lokaj aŭtoritatoj: Giuseppe di Don Francesco

Junulara programo: Emanuele Regano