bandiera italiana

Aŭtoroj


Renato CORSETTI


Naskiĝdato: 29/03/1941
Sekso: malina
Rimarkoj: Renato Corsetti è un linguista ed esperantista italiano. Nel Congresso italiano di esperanto del 2007 è stato eletto presidente della Federazione Esperantista Italiana.

Renato CORSETTI estas itala esperantisto kaj lingvisto, eksa prezidanto de UEA (ĝis 2007). Dum la Itala Kongreso de Esperanto okazinta komence de septembro 2007 li estis elektita prezidanto de la Itala Esperanto-Federacio.


Artikoloj skribitaj por la revuo

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it