bandiera italiana

Revuo n°1, jaro 90 (gennaio - febbraio 2013)

kovrilo

Resumo

Avantaĝoj de dulingvismo (2)
Renato Corsetti
pagina 3

Sekurigi la komputilon
Daniele Binaghi
pagina 5

Non mi apostrofi così!
Renato Corsetti
pagina 8

Diversamente giovani allo JES
Paola Nigrelli
pagina 11

Borse di studio per Castellaro
Segreteria FEI
pagina 13

Concorso Marelli
Segreteria FEI
pagina 15

Cosa, dove, quando?
Fabio Bettani
pagina 19

Nova Sento
Samanta Chittolina
pagina 22


Artikoloj


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it