bandiera italiana

Revuo n°3, jaro 85 (maggio - giugno 2008)

kovrilo

Resumo

Convocazione assemblea
pagina 3

Relazione morale 2007
pagina 4

Verbale assemblea FEI
pagina 9

Jubileo U.E.A. en Torino
Pedro Aguilar Solà
pagina 12

Bilanci 2007
pagina 14

Relazione revisori dei conti
pagina 17

Quis custodiet custodes
Andrea Chiti-Batelli
pagina 18

Interretaj komunumoj
Daniele Binaghi
pagina 20


Artikoloj


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it