bandiera italiana

Revuo n°8, jaro 35 (novembre 2004)

Enkonduko

Numero kun enteno sufiĉe bunta. Gravaj novaĵoj estas la eldono de la nova vortaro E-o-Italiano Italiano-E-o de Broccatelli (jam aĉetebla en ĉiuj italaj librovendejoj) kaj la lanĉo de la Esperanto-vino, iniciato por subteni IEF-on.

Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it