bandiera italiana

La revuo

Ĉi tie vi trovos kelkajn informojn pri nia revuo:

Historio

La revuo "L'Esperanto. Lingua Internazionale. Periodico quindicinale di studio e propaganda a cura della Cattedra Italiana di Esperanto", dika eldonaĵo, kiu interalie disvastigis itallingvan kurson de Esperanto kaj Esperantlingvan kurson de Itala, naskiĝis en la jaro 1913 dank'al la eldonisto Paolet; ĝi informadis pri ĉio interesa okazanta en Italio kaj en la mondo rilate al lingvaj problemoj kaj al ilia solvo pere de Esperanto, ankaŭ pere de rubrikoj kiel "Itala animo", pri tradukoj el la Itala kaj artikoloj pri Italio, kaj "Sinonimaro" de Bruno Migliorini, kiuj montris gravecon kaj evoluon de la lingvo. Dum 1915 la dusemajna revuo fariĝis monata ("Internacia monata revuo" estis la subtitolo). Je la fino de 1917, pro la invado de la aŭstro-hungara armeo, la revuo ne plu estis eldonita, ĝis la 1920, kiam ĝi reaperis kiel "l'esperanto"; dum la unua jaro dumonata kaj ĉefe dediĉita al propagando, kaj do itallingva, la revuo fariĝis dum 1921 kultura monata periodaĵo, pli luksa, nur esperantlingva. En 1923 la revuo ŝanĝis denove sian titolon al "Itala Esperanta Revuo". En 1925 aperis unua esperantigita artikolo de Benito Mussolini, okaze de la sepjarcenta reveno de la morto de S. Francisko, kaj de tiam la rilatoj kun la fascisma partio pli kaj pli striktiĝis. En 1930 la nomo de la revuo italiĝis: "Rivista Italiana di Esperanto", kaj en ĝia inaŭgura numero klara politika direkto estis esprimita. En 1939, pretekste ŝpari paperon, ĝis "nova ordo" estis haltigita la eldonado de la revuo: la januara-marta numero estis la lasta antaŭ la milito. Dum 1950, la revuo "l'esperanto" reaperis, kiel oficiala organo de IEF. La enhavo fariĝis pli malpli konstanta: vivo de la grupoj, kongresoj, recenzoj, maloftaj literaturaĵoj, teoriaj artikoloj. En la lasta dekkvino da jaroj, aparte atentindaj estis la elstaraj "Specialaj numeroj" itallingvaj kun altnivelaj artikoloj; en la lasta trideko, speciala rubriko de IEJ, Nova Sento.

Nuntempe

L'esperanto, "revuo de Itala Esperanto-Federacio", estas la oficiala informa organo de IEF, kaj estas rezervita al ties membroj. Ekzempleroj de la revuo, kaj de ĝiaj specialaj numeroj, estas senditaj ankaŭ al bibliotekoj, intelektuloj, politikistoj ktp.

Kiel aboni la revuon

La revuo estas sendita al ĉiuj membroj de la Itala Esperanto-Federacio. Do, por ĝin ricevi oni simple devas aniĝi; eblas tion fari rekte ĉe la administrejo de IEF (vidu sube) aŭ ĉe ĝiaj lokaj grupoj.

RSS fluo

La novaĵoj de nia retejo ankaŭ trafoliumeblas per RSS-fluo (Really Simple Syndication, au "Vere Simpla Abonrilato"). Temas pri teĥniko, kiu ebligas tujan ricevadon de la ĵus publikigitaj novaĵoj en sian komputilon, per poraj programoj aŭ retaj servoj. Tiel la aboninto ĉiam ricevas la plej novajn informojn kaj ne devas regule viziti la interesajn retpaĝojn por kontroli ĉu estas ĝisdatigoj.
La retadreso de nia RSS-fluo estas: http://www.esperanto.it/rivista/rss_produktado.php
Algluu la adreson en vian RSS-legilon, aŭ alklaku ĝin por atingi la legeblecojn proponitajn de via retumilo.

Disponeblaj numeroj

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it