esperanta flago

Benvenuta/o nel sito web della rivista L'esperanto, pubblicazione per i membri della Federazione Esperantista Italiana. Qui troverai informazioni sull'esperanto in Italia, e articoli e copie della rivista.
Ecco il nostro articolo più recente...


Skribi, korekti, paroli

scritto da Daniele BINAGHI, martedì 02/04/2013
pubblicato nella rivista n° 2/90 (marzo - aprile 2013), nella rubrica Inform@diko
copertinaMi pardonpetas: mi vere intencis skribi artikolon pri la programaroj, kiuj abundas en interreto por la tiel diritaj "plurfunkciaj telefonoj" (tiuj de Apple kaj Samsung estas la plej famaj). Sed mia nuntempa profesio postulas multe da tempo, kaj ne havis la eblecon elŝuti ilin en mian poŝtelefonon kaj provi kaj taksi ilin. Mi promesas ke mi faros, komencante de la venonta artikolo.
Tamen, bonŝance mi trovis sufiĉe da argumentoj pritraktindaj, danke al interreto kaj, fakte, en interreto mem...

Skribi
Kontakto, la dumonata, ĉefe porjunulara revuo pri landoj, popoloj, kulturoj, socio kaj politiko de TEJO. Inter siaj paĝoj oni ĉiam trovas facila(j)n artikolo(j)n, kiu(j) celas komencantojn kaj uzas nur radikojn, kiuj troviĝas en speciala listo (http://remush.be/tezauro/Kontakto.html).
La samideano Magnus Murr ekhavis ideon konstrui programaron, kiu kontrolu ĉu iu ajn esperanta teksto enhavas nur la radikojn en la listo de "tre facilaj" kaj "facilaj" vortoj uzata de Kontakto. La programaro, nomita "facililo", estas senpage uzebla ĉe la paĝo http://legoscia.github.com/facililo/, kaj permesas al vi, ekzemple, unue verki tekston per normala lingvaĵo kaj poste simpligi ĝin, montrante per malsamaj koloroj la tre facilajn, facilajn kaj nefacilajn vortojn. Kiel diras Magnus, la facililo ankoraŭ ne estas perfekta: nur kontrolas ĉu iel eblas konstrui la enskribitajn vortojn per la permesataj radikoj, volonte akceptas sensencajn vortojn, kaj neniel kontrolas gramatikon. Tamen, helpas: tiu ĉi artikolo enhavas, laŭ ĝi, 340 tre facilajn kaj 57 facilajn vortojn, kaj 100, kiuj ne troviĝas en la listo (sed inter ili estas Apple kaj eĉ TEJO mem), kaj mi ĝin povas uzi por ŝanĝi tiujn 100.

Korekti
Por kontroli la gramatikon, oni povas uzi alian helpilon, nomita ĝuste lingvohelpilo (http://visl.sdu.dk/lingvohelpilo/): oni simple algluu la taksotan tekston kaj klaku la butonon "Kontroli".
Verdire, lingvohelpilo ne nur ne perfektas, sed ankaŭ ne tro bonas: se mi entajpas la frazon "Ver dire, lingvohelpilo ne nur ne perfektas, sed ankaŭ ne tro bbonas: se mi intajpas tiun ĉi frazon", ĝi korekte sugestas ŝanĝi "intajpas" per "entajpas", sed poste ne rimarkas la spacon inter "ver" kaj "dire" kaj ne scias kiel korekti la duoblan "b" en "bbonas". Sed oni povas ĝin konsideri kiel ĝermo, kaj verŝajne en proksima estonteco ĝi povos esti tute fidinda kaj utila.

Paroli
Same utila kiel povus esti la programo "Text-to-speech" de la firmao Oddcast (http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?var=1), kiu kapablas laŭtlegi skribitan tekston en 32 lingvoj, inter ili ankaŭ en Esperanto. Oni simple elektu nian amatan lingvon, ĉe "language", kaj enmetu tekston ĉe "enter text", por aŭdi la voĉon de la avataro Ludoviko. La kvalito de esperanta prononcado estas ankoraŭ mankohava, sed ekzemple la itala estas sufiĉe tre bona, kiel ŝajne aliaj lingvoj (László Szilvási, kiu raportis pri la programo en Ret-Info, diras ke la hungara estas surprize tre bona, normale uzebla). Ĝis nun eble nur ludilo, sed ĝi facile pensigas pri eblaj uzoj, kiel ekzemple por helpi blindulojn, kaj ankaŭ por lingvaj kursoj...

Partecipa anche tu

Per informare su novità, inviare la recensione di un libro o di un disco, presentare il tuo gruppo locale o, semplicemente, rendere noto il tuo pensiero su qualsiasi argomento riguardante l'esperanto, per favore contattaci.

Aiutaci

Se ti piacciono questo sito web e la nostra rivista, per favore parlane con i tuoi amici. E, se possiedi un tuo sito web, magari potresti aggiungervi un collegamento a questo sito, usando uno dei bottoni disponibili qui sotto:

<a href="http://www.esperanto.it/rivista/" title="clicca qui per visitare il sito web della rivista L'esperanto" target="_blank"><img src="images/butlogo_73.jpg" alt="rivista L'esperanto" width="73" height="26" border="0"></a>
<a href="http://www.esperanto.it/rivista/" title="clicca qui per visitare il sito web della rivista L'esperanto" target="_blank"><img src="images/butlogo_73.jpg" alt="rivista L'esperanto" width="146" height="52" border="0"></a>

 

L'esperanto © Federazione Esperantista Italiana. Tutti i diritti riservati.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italia - telefono/fax: +39 02 58100857 - www.esperanto.it