bandiera italiana

Ligiloj

Ĉi tie, vi trovos ligilojn al paĝoj italaj (kaj ne), kiuj rilatas al Esperanto:

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it