bandiera italiana

Esperanto

Ĉi tie vi trovos informojn pri Esperanto kaj pri la Esperanto-movado:

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas lingvo. Sed ĝi ne estas la lingvo de iu lando aŭ nacio: ĝi estas neutrala, internacia lingvo.
La bazajn regulojn kaj vortojn de Esperanto proponis Lazaro Zamenhof, kuracisto el Varsovio, fine de la 19a jarcento. Sufiĉis kelkaj jaroj por ke estiĝu tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj. Ekde tiam Esperanto funkcias (kaj libere evoluas) same kiel ĉiu alia lingvo.
Esperanto havas tre regulan strukturon. Ofte vortoj estas faritaj de pluraj (aliaj) radikoj, kaj tiu maniere malgrandigas nombro de vortoj kiujn oni devas memorfiksi. La lingvo estas fonetika, kaj la prononcreguloj estas tre simplaj, tiel ke ĉiu scias kiel prononci skribitan vorton kaj male. Ĉio ĉi igas ĝian lernadon relative facila. Plej multaj esperantaj radikoj similas al vortoj de lingvoj latinidaj, ĝermanaj aŭ slavaj. Tamen, Esperanto ne estas nura 'miksaĵo' el tiuj lingvoj, sed vera kaj memstara lingvo - strukture pli simila, cetere, al lingvoj ekstereuropaj ol eŭropaj.
Esperanto estas plej utila por neutrala komunikado. Tio signifas, ke komunikado per Esperanto ne donas avantaĝojn al la anojn de iu popolo aŭ iu kulturo, sed donas etoson de egalrajteco, toleremo kaj vera internacieco. Ĉi tion eblas vidi en multaj diversaj situacioj: internaciaj kunvenoj, libroj, gazetoj, muziko, kompreneble la interreto, kaj ofte ankaŭ en la privata kaj familia vivoj. Gejunuloj povas enhavi tre signifajn spertojn per Esperanto: gasti senpage en hejmoj de alilandanoj kaj senpere kontakti ties kulturon; amuziĝi ce internaciaj festivaloj kaj trejniĝi en interesaj seminarioj; konatiĝi kun pliaj fremdaj lingvoj kaj eklerni ilin; kaj eventuale ekaktiviĝi kaj spertiĝi en TEJO.

La Esperanto-movado

La Esperanto-movado estas movado por disvastigi Esperanton en la tuta mondo. La tradicia celo estas la fina venko, do la stato, ke ĉiu homo parolu Esperanton kiel sian duan lingvon por povi interkompreniĝi kun ĉiu alia. Estas multaj diversaj kialoj, pro kiuj oni provas disvastigi ĝin. Kelkaj faras tion, ĉar ili volas mondan pacon, aliaj simple volas komuniki kun homoj tra la tuta mondo, pliaj por organizi mondskale la laboristan lukton kaj iuj faras ĝin batalante por lingva egaleco. Kelkaj ankaŭ subtenas la disvastigon de Esperanto pro la ŝparado rilate al fremdlingva lernado, tradukado ktp.
En la Esperanto-movado troviĝas mondskalaj asocioj kiaj UEA, TEJO, SAT, ILEI kaj la transnacia Esperanta Civito.
En Italio, la ĉefa asocio estas Itala Esperanto-Federacio, kun sia junulara sekcio Itala Esperantista Junularo.

Kiel plibonigi sian Esperanton

Interretaj kursoj por lerni kaj plibonigi sian Esperanton certe abundas.
Lernu.net estas plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi kaj lerni Esperanton, senpage kaj en facila maniero.
IEF kaj IEJ disponigas, por italparolantoj, interretan senpagan kurson: KIREK.

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it