bandiera italiana

Avantaĝoj de dulingvismo (2)

verkita de Renato CORSETTI, je merkredo 20/03/2013
publikigita en la revuo n° 2/90 (marzo - aprile 2013), en la rubriko Lingvistiko
4 - Kiel produkti dulingvan aŭ trilingvan infanon?

La unua fazo de la produktado estas la tradicia. Nenio aparta pri tio. Temas pri la bone konata sistemo de Adamo kaj Eva. Post tio la opinioj komencas varii. Kelkaj opinias, ke estas oportune paroli jam en pluraj lingvoj al la bebo en la patrina ventro je, ekzemple, 7 monatoj. Kelkaj aliaj pensas, ke tio ne estas bezonata aŭ ke la influo de tio estas minimuma. Ĉiuokaze estas fakto, ke pluraj eksperimentoj montris, ke bebo al kiu oni regule legis difinitan fabelon dum li estis en la ventro de la patrino, rekonas tiun fabelon meze de aliaj fabeloj, kaj montras tion per tre pli rapida suĉado (tiel beboj signalas, kiam ili estas tre malgrandaj).

Ĉiuokaze ni forgesu pri tio, kaj okupiĝu pri la momento, kiam la infano naskiĝas. Estas kelkaj grandaj pensolinioj pri kiel la gepatroj devas konduti lingve ek de tiu momento. Ne atendu ekparoli, kiam la bebo estas pli granda kaj "komprenas". Beboj komprenegas tuj.


Unu persono - unu lingvo

De la unua momento la gepatroj ekparolu al la bebo en la lingvoj, kiujn ili volas, ke li parolu, ekzemple la patrino ruse kaj la patro Esperante, kaj ili daŭrigu tiun sistemon sen ŝanceliĝoj dum la tuta posta vivo. Ĉu pluvas, ĉu ventas, ĉu ĉeestas la bopatrino aŭ la kuracisto oni daŭre parolu al la infano en la "ĝusta" lingvo, kaj eventuale traduku por la aliaj ĉeestantoj, se estas grave, ke ili komprenu. Ekzemple: "Danku la avinon!/[kaj turniĝante al la avino] Di' grazie a nonna!"

Unu problemo, kiu ofte leviĝas ĉi-rilate estas la demando: kiu parolos al la bebo la lokan lingvon, la italan en la ekzemplo de miksita esperantista paro loĝanta en Italujo. La respondo estas simpla "Principe neniu, ĉar tio ne estas bezonata." La loka lingvo, la itala en nia okazo, asertas sin mem, malgraŭ tio, ke la gepatroj eventuale ne volas. Estas tro da parolantoj de la itala, la geavoj kaj aliaj parencoj, la televido, la homoj en la strato, ktp. Simple ne estas eble vivi en Italujo kiel bebo kaj ne lerni la italan. Mi konis iam germanan-usonan familion, kiu provizore loĝis en Italujo, atendante reiri al Usono baldaŭ. Ili tute ne havis intereson, ke la infano lernu la italan. Ili parolis al ĝi (mi vere ne memroas la sekson de la infano) en la germana kaj en la angla. La unua vorto, kiun la infano diris estis "grazie!", kaj la gepatroj demandis sin kiel ĝi povus esti lerninta tiun vorton. Ĉiu plenkreska italo kiu restis nur 10 tagojn en Sharm-el-shejk, kaj tute ne deziris lerni la araban, certe lernis almenaŭ unu vorton "Shukran" = "Dankon!" kaj eble ankoraŭ kelkajn aliajn. Rigardu ĉiujn infanojn de enmigrintaj familioj, en kiuj oni parolas hejme nur en la bangla (bangladeŝa, se vi volas). Ili tamen lernas la italan kaj ne aŭskultu konservemajn instruistinojn. Ili parolas ĝin same bone kaj kun la sama loka elparolo de la samaĝaj italaj infanoj. La problemoj apartenas nur al la infanoj, kiuj ĵus alvenis. Ankaŭ la plej granda lingvisto havus problemojn paroli en la mongola la tagon post la alveno al Ulanbataro.

Alia problemeto estas, ke la du gepatroj prefere devas kompreni ĉiujn lingvojn, kiujn la infano parolas. Tio ne estas devo absoluta, sed granda preferindaĵo, ĉar la konversacioj ĉirkaŭ la manĝotablo daŭre saltas de unu lingvo al la alia. Ekzemple: Patro al infano: "Ĉu vi bonvolos doni al mi la salon?", Patrino al infano: " (en la rusa) Dove hai nascosto il sale?", Avino al patrino "(en la rusa) Io ho il sale." ktp. Mi mem konis familion, en kiu la patro parolis al la infanoj itale kaj la patrino germane. Post iom da tempo la patro mem komencis viziti kurson pri la germana, por kompreni tion, kion la patrino diras al la infanoj, kaj kion ili respondas al ŝi. 


Unu situacio - unu lingvo

Alia sistemo, kiu solvas kelkajn el la problemoj de la antaŭa metodo (kiu, cetere, estas la plej uzata) sed kreas aliajn problemojn estas tiu konata kiel "unu situacio - unu lingvo). Tio signifas, ke la lingvo varias, kiam varias la konkreta situacio. Ekzemple, kiam la infano estas hejme sola kun la patrino la lingvo estas la rusa. Kiam la patro revenas hejmen la lingvo fariĝas Esperanto, kiam la familio promenas ekster la domo, vizitas la italajn geavojn, ktp. la lingvo estas la itala. Evidente la lingvo iĝas la rusa kiam la familio vizitas la rusajn boparencojn.

La ĉefa problemo de ĉi tiu metodo estas, ke ĝi postulas ke kaj la patro kaj la patrino parolu relative bone ĉiujn koncernatajn lingvojn. En la antaŭa metodo "Unu persono - unu lingvo" vere sufiĉas, ke ĉiuj komprenu ĉiujn lingvoj (sed bone parolu unu el ili), sed en ĉi tiu metodo ĉiuj vere devas paroli ĉiujn lingvojn almenaŭ en akceptebla maniero. 

Sed, se ĉiuj parolas ĉiuj lingvojn, la sistemo funkcias tre bone. En la familio de mortinta esperantisto el Kanado oni alternis inter la franca, la angla kaj Esperanto. Kiam la infanoj estis jam grandaj oni faris familian ludon: unu el la familiano ekkantis la francan himnon kaj de tiu momento ĉiuj devis paroli france [se iu ne faris li devis pagi punon], kiam unu ekkantis "la espero"n, ĉiuj devis paroli en Esperanto, ktp.


Unu tempo - unu lingvo

Ankaŭ ĉi tiu sistemo, kiu unuarigarde ŝajnas iom stranga, donas bonajn rezultojn. Konata itala esperantlingva familio parolis matene en la itala kaj posttagmeze en Esperanto kun ege bonaj rezultoj. Kompreneble en la realo ĉiu familio devas adapti ĝin al sia situacio, sed ne estas malfacile imagi alteniĝon de ĉi tiu speco: en la labortagoj dum la tagaj horoj ĝis la momento, kiam la patro revenas hejmen, ĉiuj parolas itale, dum la vesperoj kaj la semajnfinoj, kiam la patro estas hejme, ĉiuj parolas Esperante. Ankaŭ ĉi tiu sistemo postulas ke ĉiuj membroj de la familio parolu ĉiujn lingvojn.


Sensisteme

Kiel vi rimarkis la sistemoj priparolitaj provas ligi la uzon de difinita lingvo al difinita homo aŭ situacio aŭ tempo. Tio faciligas al la infano distingi inter la lingvoj kaj scii kion li devas paroli al kiu kiam. Por beboj ĉio estas natura kaj akceptebla. Homoj dividiĝas en du malsamaj specoj, viroj kaj virinoj. La bebo lernas kaj akceptas tion, kio por eksterteranoj estas tre mallogika. Li simile povas kompreni kaj akcepti ke en la mondo virinoj parolas ruse kaj viroj itale, aŭ ke en la mateno oni parolas germane kaj en la posttagmezo turke. Kial ne? Kial homoj ne havu tri krurojn? Tio estus ege utila, kiam oni riskas fali pro glacio.

Infanoj, verdire, estas malgrandaj sed tre potencaj komputiloj kaj malofte eraras pri la lingvo, kiun ili devas paroli. Ili eĉ protestas, se la patrino parolas al ili en la "malĝusta" lingvo. Tio okazas eĉ tre frue, kia ili mem ankoraŭ ne parolas. Vi ne povas trompi 4-monatan bebon kaj abrupte ŝanĝi la lingvon, kiun vi kutime uzas kun li. Minimume li aŭ ŝi turnas la vizaĝon al la aliaj flanko aŭ ploras.

Sed pliaj esploroj ankaŭ montris, ke en multaj el la realaj situacioj la gepatroj kaj la tuta socio miksas du lingvojn sen aparta kohera regulo. Multaj esploroj estis faritaj en regionoj kun malplimulta lingvo, ekzemple Alzaco kie la homoj transiras de la germana dialekto al la norma franca, sed tio validas ankaŭ pri la italaj dialektoj. Se mi parolas kun Gianfranco Molle, la Espernato-kantisto, kiu loĝas en vilaĝo apud la vilaĝo de miaj gepatroj, ni baze parolas formon de dialektigita itala aŭ italigita dialekto sed daŭre alternas inter ĝi kaj la itala (kaj foje Esperanto) depende de la kunparolantoj, de la temo, ktp. Mi konas pakistanan familion en Italujo, kiuj konstante kaj laŭ malfacile kompreneblaj reguloj saltas inter la urdua, la itala kaj la angla (temas pri klera pakistana familio, kiu studis en anglalingvaj universitatoj).

Ĉiuokaze la rezultoj de la esploroj montras, ke ankaŭ en tiuj situacioj en la fino infanoj lernas ĉiujn koncernatajn lingvojn. Certe ili bezonas pli da tempo por distingi inter la lingvoj, sed en la fino ili parolas precize same kiel la gepatroj. 

Tio ne estu invito ne sekvi la regulojn, ĉar ŝajne tio malfaciligas la vivon de la infanoj, kaj tio certe funkcias en mikslingvaj regionoj, sed se oni devas intrui la rusan en Palestrina, estas pli bone paroli ĝis daŭre, ĉar vi estas la sola fonto de la rusa por la bebo. 

Alia danĝero de la sensistemeco en nemikslingvaj regionoj estas, ke en la fino la bebo parolas nur la lokan lingvon, kiu certe estas la plej forta. Se en Palestrina ankaŭ la patrino komencas paroli foje en la itala, la tre ruza bebo tuj komprenas, ke li ne bezonas lerni la rusan, kaj, ĉar neniu parolas la rusan en Palestrina, li tute ne lernos ĝin.


Preter la metodo, la vera grava faktoro

Ni ĉiuj scias, ke lernante fremdan lingvon po unu horon ĉiusemajne, eĉ se vi lernas ĝin dum 50 jaroj, en la fino vi ne parolos ĝin bone.

Fakte la vere ĉefa faktoro estas la tempo, dum kiu oni aŭdas la lingvon. Ni pensu pri infano, kiu parolas ruse kun la patrino, itale kun la avino, kiu kunloĝas, kaj Esperante kun la patro.

Kiam la infano estas tre malgranda verŝajne la rusa superregas, kaj ĝi konos 30 vortojn en la rusa, 15 en la itala, se ĝi (=li aŭ ŝi) restas sufiĉan tempon kun la avino kaj 1 vorton en Esperanto. Tio tuj ŝanĝiĝas se la patro ferias kaj ludas kun la infano la tutan tempon. Alivorte neniu pvoas postuli ke infanoj same bone konu ĉiujn lingvojn, se oni ne uzas ilin kun ĝi. Bonŝance la vivo havas pluraj fazojn, kaj ekzemple la itala, kiu povas esti apenaŭ parolata dum la unuaj jaroj, abrupte iĝas plej forta, kiam la infano vizitas la infanvartejon. Esperanto povas iĝi forta, se la infano renkontas aliajn infanojn, kiuj parolas Esperanton. Dum la ferioj en Rusujo la rusa refortiĝas, ktp.

Pro tio la ĝenerala regulo devas esti: helpu la plej malfortan lingvon. Se vi volas instrui la rusan kaj Esperanton en Palestrina, vi devas provizi vin per ruslingvaj kaj Esperantlingvaj filmoj, libroj, ktp. kaj provi kiel eble plej paroli en la rusa kaj en Esperanto. Forgesu pri la itala kaj la italoj. Ili insistos pluparoli itale kaj per tio instruos vin al via infano. Ĉiuokaze la itala televido parolas en la itala. Vi ne bezonas helpi la italan. Vi bezonas helpi la aliaj lingvojn. 

Dirinte tion, ni nur diru, ke ĉio ĉi estas en la itnereso de la infano. Rerigardu la antaŭan parton de ĉi tiuj du artikoloj kaj vi malkvoros, ke paroli du aŭ pli da lingvoj igas vin pli mense elasta


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it