bandiera italiana

Esperanto.it - Oficiala retejo de IEF

verkita de Daniele BINAGHI, je vendredo 30/03/2007
publikigita en la revuo n° 2/38 (marzo - aprile 2007), en la rubriko Inform@diko
Nia unua etapo, post la Kireka starto, dum la vojaĝado tra la esperantaj retejoj estas, kompreneble, la oficiala retejo de Esperanto en Italio: http://www.esperanto.it/. Al ĝi sin turnas ĉiutage homoj kiuj deziras scii ion pli pri la lingvo de Zamenhof en nia lando, pri ĝia movado, pri ĝiaj eblecoj; inter ili, la italaj samideanoj. Kiel konfirmas Gianfranco Molle, retejestro (li preferas difini sin "tipografon", ĉar "la politika kontrolo estas de Renato [Corsetti], kvankam preskaŭ ĉiam li sekvas miajn teknikajn konsilojn"), "la retejo naskiĝis kun la ĉefa celo de informi la mondon pri Esperanto, kaj due de informi la esperantistoj pri tio kio okazas en Esperantujo. Objektivo aldonita de la redacio estas aktualigi la retejon kiel eble plej ofte".Tiuj celoj klarigas multe de la elektoj kiuj aperas en la retejo: jam de la bonveniga paĝo, oni rimarkas ke tekstoj estas preskaŭ ĉiam en la Itala, kaj ekzistas multe da alligoj al dokumentoj kaj eksteraj retejoj kaj unuopaj paĝoj.

La nuna versio ekaperis la 1an de januaro 2004, dank'al la laboro de Gianfranco Tomba, kiu kolektadis kaj organizadis multege da informoj kaj aktualigis la tekstojn kiuj jam aperis antaŭe en la retejo kiun prizorgis Sandro Simonini. En la lastaj tempoj, la plej grava novaĵo estis la prezentado de la informletero NsiR ["Nova Sento in Rete"], kiun kutime Francesco Amerio sendas al preskaŭ 3000 homoj kaj kiu en la retejo "fariĝis kvazaŭ malgranda revuo, kun kelkaj fotoj". Laŭ Gianfranco, "tiu ĉi operacio ebligis montri ke Esperanto ne ekzistas nur surpapere sed ankaŭ aktive en la ĉiutaga vivo"; kaj li certas ke "ne ekzistas pli bona reklamo ol tia".

Proksimume 2400 homoj vizitas la retejon monate; "ne granda kvanto, tamen ne malgranda". Ili trovas informojn pri IEF kaj Esperanto en Italio, kursoj, libroj, la monda movado, la junularaj okazintaĵoj ktp. Eĉ lokaj grupoj havas sian spacon en la retejo: ne nur kontaktinformojn, sed ankaŭ la eblecon starigi propran etan paĝaron (dank'al la helpo de Gianfranco) aŭ kunligi eksteran jam ekzistantan retejon. Bedaŭrinde, "post komenca momento ege aktiva, la intereso por tiu ebleco falis, kaj kiam oni rigardas al tiuj retejoj nun oni rimarkas ke la plejmulto neniam estas aktualigitaj kaj nur donas ne tro interesajn informojn".

La retejon prizorgas, krom Gianfranco, ankaŭ Nino Vessella, kiu okupiĝas pri la programadparto per PHP, precipe pri tio kio rilatas al dinamika enhavo (paĝoj de la grupoj, tiuj por informpetoj, kaj la nova biblioteka programo zorgita de Andrea Montagner). La plejparto de la retejo estas tamen farita je simplaj paĝoj, faritaj je pura html-kodo. Ĝi gastas ĉe Linuksa servilo de FreNetItalia, en 150 MB-a spaco; kaj al ĝi kunlaboras ankaŭ Antonio De Salvo kaj Nicola Mannaia, kiuj revizias la tekstojn, kaj aliaj material-donantoj kiel la jam menciita Francesco Amerio kaj Riccardo Pinori.

Vizitante ĝin, oni havas la impreson ke granda kvanto da informoj atendas vin; kelkfoje oni devas atendi por atingi ilin, ĉar kelkaj paĝoj enhavas eble tro da bildoj por malrapidaj retaliroj, aŭ bone traserĉi, ĉar la menuoj kvankam klaraj kaj facilaj ne ĉiam estas bonege organizitaj, sed je la fino oni trovas tion kion oni serĉis.

Kaj jen kelkaj komentoj (kvankam mi atentas, dum miaj vizitoj al retejoj, pri cimoj kaj eraroj, precipe tiuj kiuj malhelpas al vizitantoj, mi deziras substreki ke ne ĉio kio laŭ mi estas eraro nepre estas tia: ĝi povus esti rezulto de longa pripensado de la retejestroj, kaj ili certe pli bone konas sian retejon kaj ĝiajn eblecojn ol normala vizitanto). 

La reteja stilo estas sufiĉe klara kaj facila; oni tamen povas rimarki absencon da unueco, verŝajne ĉar partoj de la retejo estis aldonitaj poste kaj partoj estis prenitaj de tio kiu jam ekzistis; estus pli bone unuigi la stilojn, simpligante ilin, eble uzante eksterajn CSS (nuntempe, estas kelkfoje uzitaj nur la enajn). Paĝo iomete ĥaosa kiu montras kelkajn cimojn aŭ plibonigaĵojn estas tiu resuma, kiun oni trovas ĝuste por la eniro en la retejon:

- la logobildo ne bone klaras, eble oni devus savi ĝin per pli bona kvalito aŭ alia formato;

- por la menuoj, kiuj jam pasis tra multaj ŝanĝoj, oni uzas JavaScript por kelkaj efektoj; oni devus pensi ankaŭ pri tiuj kiuj preferas malebligi JavaScript, kaj kiuj ne povas tiel atingi ĉiujn menuerojn;

- estas tro da bildoj, sed tio ne estas la vera problemo; multaj el ili estas malnovaj, kaj iliaj dimensioj tro malsimilas; oni povus repensi la prezentadon, kaj optimigi ĝin;

- oni uzas tro da tajpstilojn, kaj kelkfoje eĉ aldonaj literoj aŭ vorteroj aperas kie ili ne devus; koncerne la stiloj, estus bone elekti nur unu por la tekstoj, kaj, laŭprefere, alian por la titoloj, ne plu;

Ekzistas poste kelkaj problemetoj (sed ne en tiu ĉi paĝo), kiel ne bona posiciado de grafikaj partoj, sed laŭ mi ili dependas denove de la malsameco de stiloj, kaj ne vere ĝenas; ĝenas tamen trovi la flankan menuon sub la dekstra ĉefa enhavo, kaj tio okazis plurfoje dum mia lasta vizitado.

Krome, ĉar la retejo celas informi ankau pri novaĵoj, oni povus uzi ankaŭ aliajn helpilojn, kiel la argumentinformilojn RSS; kaj oni devus provizii parton "pretan-por-uzi" por ĵurnalistoj, kiuj eble ne havus tempon traserĉi la retejon por kolekti informojn. Partoj en Esperanto estus utilaj por la eksterlandaj vizitantoj (en multaj naciaj retejoj oni elektis montri la enhavojn samtempe nacilingve kaj esperante, en aliaj ekzistas fiksaj partoj dulingve kaj la novaĵoj skribitaj per unu el la du laŭ la celo de la informero).

Cetere, oni devus ankaŭ renovigi la lokajn grupajn spacojn, ĉar ili ankaŭ estas kutime ĥaosaj kaj ne tiom zorgitaj kiel la retejo de IEF; pri tio kompreneble ne zorgos Gianfranco aŭ Nino, kvankam ili afable pretas helpi kaj oni devus profiti (sed ne tro) ilian ĝentilecon.

Kaj nun, kiel oni povas helpi? "Ĉiam", laŭ Gianfranco, "oni bezonas kunlaboradon kaj bonvenas kontribuoj de tiuj kiuj havas volon kaj tempon por pretigi ilin. Viva retejo, aktualigita kaj plenkompleta […] estas raportita per la interretaj serĉiloj, kiuj kunvenigas tiujn retajn scivolemulojn kiuj deziras scii ion pli pri Esperanto. Grava helpo kiun ni bezonus estas fotoj: ni ofte havas novaĵojn sed ne bildojn, kaj multfoje bildo valoras multe pli ol babilaĵo."


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it