bandiera italiana

Esperanto ĉe la bildstria foiro "Lucca Comics & Games 2009"

verkita de Daniele BINAGHI, je mardo 17/11/2009

Kiel kutime, dum la novembra foiro "Lucca Comics & Games 2009", la plej grava bildstria en Italio, ĉeestis ankaŭ esperantista budo, dank' al la aktiveco de la lokaj samideanoj, inter kiuj Elisabetta Stagi, helpataj de pluraj aktivuloj de FEI kaj de IEJ. Ĉe la budo, krom la normala disdono de informoj kaj informiloj, okazis ankaŭ du "renkontiĝoj kun la aŭtoroj": la unua vendrede, kun Andrea Rossetto, desegnisto de la mallonga rakonto "Rat-Man kaj Esperanto", kiu estis publikita en la unua komikslibreto de projekto RoMEo; kaj la dua sabate, kun Alfredo Castelli (kreatoro de Martin Mystère, kaj kunverkinto de la rakonto "La Reĝo de la Teroro" pri Diabolik), Mario Gomboli (direktoro de eldonejo Astorina) kaj iuj reprezentantoj de Diabolik Club.

Bedaŭrinde, kaj la pozicio de la budo, kiu troviĝis preskaŭ ĉe la fino de koridoro en iu "senmoncela" sektoro, kaj la decido de la organizantoj (kiuj disigis pli kaj pli la budarojn, por ke homoj disiĝu tra la stratoj de Lucca), ne helpis al nia kaŭzo, kaj la budo ne estis vizitita de tiom multe da vititantoj kiom pasintjare. Tamen, ni sukcesis akiri sufiĉe da atento, kaj disdoni flugfoliojn pri Esperanto kaj pri la kurso, kiu estis okazonta en San Giuliano Terme je la fino de novembro. Certe rimarkindas ke la plej grandan sukceson ni havis per disdonantoj maskitaj (kutima afero dum tia foiro), do verŝajne indus organizi ion similan dum la venontaj okazoj; kaj ke, kiel estis kompreneble dum foiro, kie bildoj ege gravas, kalendaretoj kaj komiksaj flugfolioj estis la plej petitaj kaj aprezitaj.

Persone, mi profitis la okazoz ankaŭ por paroleti kun konataj kaj malkonataj aŭtoroj, kaj por prezenti al ili la ĝisnunajn produktojn de la projekto RoMEo; ĉiuj montris sian intereson, kaj verŝajnas ke, en la estonteco, kunlaborado povos esti starigita. Kunlaborado kiu jam funkcias kun la Rat-Man Fans Club, kiu pasintjare donacis monsumon al asocio Changamano por helpi en iu kreditprojekto, dank' al gajno de aukcia vendo de ilustracio de Leo Ortolani, kaj kiu ŝajne funkcios denove ĉijare (kaj pro ĉio "kulpas" nia Rat-Man en Esperanto, kompreneble).


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it