bandiera italiana

Edukado.net

verkita de Daniele BINAGHI, je lundo 22/09/2008
publikigita en la revuo n° 5/85 (settembre - ottobre 2008), en la rubriko Inform@diko
Ni jam vizitis eble la plej konatan retejon por lernado de nia lingvo: lernu.net. Sed ĉi-foje ni trafoliumu retejon, kiu multon ofertas precipe al instruistoj: edukado.net.
La paĝaro naskiĝis post kunveno "Esperanto kaj edukado", kiu okazis en Usono en 2001, fare de la esplorfonduso Esperantic Studies Foundation; tiam, evidentiĝis neceso de disvastigo de informoj kaj konsiloj pri haveblaj instruiloj, kaj la disponigo de neeldonitaj materialoj verkitaj de instruistoj diverslande. Do, internacia kunlabora grupo kreis edukado.net, celante respondi al tiuj bezonoj: laŭ la vortoj de ĝia mastrumantino, Katalin Kováts, “la ĉefa celo de Edukado.net estas helpi la kolegajn instruistojn disponigante al ili informojn pri lerniloj, pretajn kursmaterialojn kaj eblojn por interŝanĝoj”. Dum la jaroj, la retejo pli kaj pli riĉiĝis, kaj estis tute renovigita en 2005, por pli bone plenumi siajn taskojn; nuntempe, preskaŭ 1700 homoj membras en la projekto (inter ili, 51 estas italoj), kaj profitas ĝiajn pli ol 500 lernilojn kaj aliajn servojn senpagajn.
Sed ne nur, kompreneble: ĉar edukado.net prezentas, en sia Katalogo, aliajn aĉeteblaĵojn (librojn, filmojn, KD-ojn ktp), donante priskribon de ties enhavo kaj aspekto kaj recenzojn kaj de la teamo kaj de la uzantoj de la retpaĝaro. Tiel, homoj povos pli bone elekti la plej taŭgan lernilon sen vane aĉeti multajn.
Krome, troveblas ankaŭ antologioj de filmoj kaj tekstoj, ofte kun sondosieroj kaj ekzercoj, por praktiki kaj praktikigi.

Lastatempe, la retejon eĉ pli eniris la virtualan mondon, nome tiun de la tiel nomata DuaVivo : “Mi mem estis malferma antaŭ tiu nova formo de la uzo de Esperanto”, rakontas Katalin; “kaj kiam temis pri tio, ke ankaŭ tie necesus kursoj kaj  instruadoj, mi volonte partoprenis en la organizado kaj disponigis al la kolegoj kaj lernantoj apartan spacon en la retejo.  Laŭ mi Beatrice Allée kaj Anna Löwenstein faras tie tre utilan kaj bonan laboron, gvidante la membrojn de la tiea komunumo kaj donante eblon je parolado, lingvouzado de pluraj, izolitaj esperantistoj”.

La tuta paĝaro estas bazita je la jenaj teknikoj kaj produktoj: XHTML 1.0, Enservila Ĝavo, kaj, kiel datumbazo, MySQL; enhavojn oni enmetas pere de iu EMS-sistemo (Enhav-Mastruma Sistemo), kiu permesas organizi kaj kunlabore krei kaj redakti dokumentojn, bildojn kaj alian enhavon. Kaj oni uzas ilin bone: paĝoj estas rapidaj, ankaŭ ĉar oni ne uzas tro da senutilaj bildoj (eĉ se tiuj kiuj tamen aperas estas iom ne tro bonkvalitaj), kaj eĉ se vi havas Ĝavon malŝaltita tio ne kreas problemojn.
Ege interesa, kvankam ne nepre utila, estas la ebleco ŝanĝi de Unikodo al X-kodigo kaj reen, simple alklakante ligilon ĉe la supra parto de la paĝoj.
Paĝoj sufiĉe klaras, kaj oni facile trovas tion kion oni serĉas, ankaŭ dankon al multaj detalaj serĉiloj aperantaj en la maldekstra menubreto; verdire, la stilo aperas eĉ tro naiva; sed, eble, tiu estis la intenco, por montri ke pli da graveco havas la enhavoj. Aparte menciindas ke, eĉ uzante stilfoliojn, oni ne forprenis la substrekojn de la ligiloj (krom de tiuj en la menuoj), helpante tiel la trafoliumadon.
Fine, ekzistas paĝo kie oni povas trovi informojn pri la retejo en multaj lingvoj, en PDF formo (fakte, estus pli bone se ili iĝus rektaj paĝoj en la retejo, por plifaciligi ŝanĝojn kaj por doni pluan materialon al tiuj maĉemaj interretaj robotaj serĉiloj.

Katalin disponeblis respondi kelkajn aliajn demandojn, do ni tuj profitis:
D) Katalin, kion vi povus diri al ni pri la membroj de via komunumo? Ĉu ili averaĝe estas instruistoj, lernantoj, aŭ simplaj esperantistoj scivolemaj?
R) La retejon uzas grandparte instruantoj, kursgvidantoj, sed estas ankaŭ multaj studentoj, programistoj, pensiuloj.
D) Ĉu pli da uzantoj aŭ pli da kunlaborantoj, vi havas?
R) La paĝaron mi mem, sole mastrumas; tio signifas ke mi elpensis ĝin, laŭ miaj planoj konstruis ĝin la programistoj kaj mi plenigas ĝin per materialoj, redaktas ĉiutage dum 8-10 horoj.
Estas kelkaj kolegoj, kiuj helpas min en la laboro, ĉefe sendante materialojn kaj kelkfoje ĉasante erarojn. Beatrice Allée kaj Sylvain Lelarge (mia edzo) estas la ĉefaj helpantoj, sed krom ili estas ankoraŭ kvindeko da kolegoj, kiuj sendadas ekzercojn.
D) Mi legis ke vi dezirus finance sendependiĝi de via "malavara subtenanto", ESF; ĉu inter viaj intencoj estas pagigi membrajn kotizojn, almenaŭ por uzi kelkajn el viaj servoj?
R) La servoj de la paĝaro estas ĝis nun tute senpagaj. Ĝia konstruo, daŭra flegado kaj modernigo, krome la servilkostoj konsistigis jam kelkdekmil eŭrojn, kiujn neniam eblintus kunhavi sen la helpo de ESF. Sed estas tute natura rimarko de la estaro de la fondaĵo, ke estus bone trovi ankaŭ aliajn fontojn kaj helpojn, kiuj povas kunfinanci la retejon aŭ kelkajn ĝiajn servojn. Tion nuntempe faras la aĉetantoj de nia eldonaĵo: Poŝamiko kaj keldeko da subtenantoj, kiuj monon donacis al la paĝaro. Espereble ne alvenos la momento, kiam la funkciado estos endanĝerigita kaj ni devos pagigi la uzantojn kontraŭ kelkaj servoj.
D) Kiuj estas viaj plej fortaj/ŝatataj/uzataj servoj, kaj kiuj estas plibonigeblaj aŭ daŭre tro malfortaj?
R) La plej utilaj kaj temporabaj servoj estas la Katalogo kaj la Lerniloteko (permesu nur unu ciferon: en la pasintaj 3 jaroj la nun ĉ. 500 ekezercojn oni elŝutis 90 mil fojojn). Krom la menciitaj du sekcioj mi tre ŝatas la laboron en Monda Mozaiko. Malpli da intereso montriĝas pri la Forumo, kiu – bedaŭrinde - apenaŭ estas uzata.
D) Kion vi antaŭvidas por la proksima estonteco, por Edukado? Ĉu gravajn novaĵojn, aŭ simplajn plibonigojn de tio kio jam ekzistas?
R) Se mi kuraĝas revi, mi pensas pri nova retejo, kies konstruon kaj modernigon farus esperantistoj, plejparte volontule. Tamen necesas plibonigoj, modernigoj kaj por ili necesas investi. Tia estas ekzemple la enkonstruo de RSS-funkcio, ke la novaĵojn de la jam apenaŭ travidebla paĝaro la uzantoj povu tre facile trovi kaj sekvi. En la jam funkciantaj kadroj kaj ebloj mi ĵus finkonstruis novan, tre utilan sekcion, kiu servos por universitataj profesoroj. La celo de tiu nova areo estos: disponigi eblon por kunlaboro, interŝanĝo de materialoj kaj studprogramoj por ke la interlingvsitikaj kaj esperantologiaj studoj estu ĉie altnivelaj kaj fareblaj kun malpli da peno. Plurajn novaĵojn mi planas ankaŭ rilate la novtipajn ekzamenojn, sed tio vere restu ankoraŭ sekreto.

Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it