bandiera italiana

10 landaj asociaj retejoj

verkita de Daniele BINAGHI, je vendredo 15/01/2010, en la rubriko Inform@diko

Antaŭ pli ol 3 jaroj, Libera Folio aperigis artikolon (http://www.liberafolio.org/2006/landajasociojrete), en kiu oni taksis la retejojn de la plej nombraj naciaj esperantistaj asocioj. Laŭ tiu artikolo, “retpaĝoj de landaj Esperanto-asocioj havas du tute malsamajn celgrupojn: unuflanke ili celas informi neesperantistajn interesitojn pri la lingvo, aliflanke ili devas ankaŭ helpi movadajn aktivulojn enlande kaj tutmonde trovi informojn pri la koncerna asocio kaj kaze de neceso kontakti la ĝustan funkciulon”. Ĉar mi tute konsentas pri tiu aserto, kaj mi jam kontrolis niajn naciajn retejojn laŭ tiuj mezuriloj, mi pensis ke estus interese por ni vidi kio okazas en la mondo, nun. Do, per nova listo, elĉerpita el la informoj kiuj troviĝas en la retejo de UEA, mi ekzamenis retejojn de la 10 unuaj landaj asocioj, uzante, por miaj komentoj, la jenajn mezurilojn: trovebleco de informoj pri la estraro de la asocio, la kvanto de membroj kaj la manieroj kontakti funkciulojn de la asocio; pozicion de la retejo laŭ Google (serĉante la vorton “esperanto” + la esperantigitan nacianomon), kaj trovebleco pere de dua nivela domajna nomo (kiel, ekzemple, “esperanto.it”); belecon, uzablecon kaj plurlingvecon de la retejo.


Germana Esperanto-Asocio

http://www.esperanto.de
1600 membroj
pozicio laŭ Google: 4a

GEA ŝajne renovigis sian paĝaron post la artikolo de LF, kaj faris bonan laboron: la enirejon, ege simpla, donas eblecon elekti kaj lingvon kaj asocion (ĉu junularan, ĉu plenaĝan); ene, paĝoj estas esencaj, tamen facilege uzeblaj, kun ĉiuj informoj je musklako. Plena paĝo estas dediĉita al la estraro, kun nomoj kaj fotoj kaj kontakteblecoj; krom tio, ĉe la supro de paĝoj ĉiam aperas kontaktindikoj.

Ne ĉiuj la enhavoj estas tradukitaj esperanten, tamen la plejmulto jes (kaj mi fakte dubas ĉu ĉiuj paĝoj bezonus esti tradukitaj).

Pluso: enireja ligilo al http://www.esperanto.net, utila por trovi informojn en aliaj lingvoj.

Ĝenerala noto: 4.


Japana Esperanto-Instituto

http://www.jei.or.jp
1355 membroj
pozicio laŭ Google: 3a

JEI sin kaŝas malantaŭ ne tuja retadreso, sed verdire oni povas facile alveni al tiu kaj pere de Google kaj pere de http://www.esperanto.jp (iom japankomikseca). Paĝoj estas daŭre malnovmodaj, listecaj, sed almenaŭ ĉapeloj atingis ilin (vidu menciitan artikolon de LF). amen, facile troveblas paĝo kun nomoj de funkciuloj kaj retadresoj. Dulingveco estas malperfekta, kaj sufiĉe enuige vi devas ĉiam reveni al la hejma paĝo, klakante la esperantan butonon.

Plusoj: paĝo kun dulingva frazaro.

Ĝenerala noto: 3.


Ĉina Esperanto-Ligo

http://www.espero.com.cn
1144 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a

ĈEL ŝajne tute ne havas propran retpaĝaron, almenaŭ ne en Esperanto. Tamen la oficiala ligilo laŭ UEA alportas al portalo de El Popola Ĉinio, bonega retejo esperantlingva plenplena da enhavoj. Bedaŭrinde, tute ne eblas trovi informojn pri funkciuloj aŭ kontakteblecoj, kaj certe ĉinoj kiuj ne parolas Esperanton ne povos ĝui la enhavojn.

Ĝenerala noto: 1.


Belga Esperanto-Federacio

http://www.esperanto.be
1013 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a

Se oni juĝus laŭ la paĝaro, oni kredus ke BEF ne vere ekzistas: la tuta retejo ŝajnas estis dediĉita al la Flandra Esperanto-Ligo, sed vere nenio estas menciita pri la landa asocio de UEA en Belgio. Hejma paĝo pura e alloga kondukas al multaj informoj, kvankam informoj pri la estraro estas kaŝitaj en PDF dosiero sub la ligo Aktivuloj. Informoj pri kontakteblecoj facile troveblas. Ne temas pri vera dulingva retejo, ĉar, elektante iun el la kvar (!) lingvoj disponeblaj, oni atingas tute malsaman enhavon.

Plusoj: hejma paĝo esperantlingva; allogaj reklamoj por revuoj, libroj kaj kd-oj.

Ĝenerala noto: 3.


Unuiĝo Franca por Esperanto

http://esperanto-france.org
1001 membroj
pozicio laŭ Google: 10ª

Bedaŭrinde, http://www.esperanto.fr kondukas al iu reklamagentejo; tamen, ankaŭ per Google oni povas trovi la veran paĝon, belan, koloran, plenplenan da bildoj. Tuta paĝo montras kaj estraranojn kaj iliajn kontaktojn; alia paĝo ekzistas por normalaj kontaktoj. La ĉefa parto de la paĝaro estas en la franca, kaj la esperanta parto estas malgranda, sed facile trovebla.

Plusoj: kompleta kaj interesa paĝo pri kursoj.

Ĝenerala noto: 4.


Itala Esperanto-Federacio

http://www.esperanto.it
942 membroj
pozicio laŭ Google: 1ª

Kontaktadresoj troviĝas, ege videble, en ĉiuj paĝoj. Bedaŭrinde, kvankam pura kaj facile vizitebla, la tuta paĝaro estas en la itala, do daŭre por “eksterlandaj esperantistoj apenaŭ utilas”: informoj pri la estraro, kaj pri la tuta asocio, troviĝas en alia retejo, tamen la ligilo al tiu estas nur itallingva.

Ĝenerala noto: 1.


Pola Esperanto-Asocio

http://www.esperanto.pl
820 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a

Temas pri alia portalo, plenplena da artikoloj, listigitaj sufiĉe logike, kvankam ŝajne nenie ekzistas serĉilo. Nur la asocia poŝtadreso estas - facile - trovebla. Dulingveco, eĉ se bone paradita pere de larĝaj butonoj, ne perfektas, ĉar parto de la enhavoj ne estas tradukita.

Ĝenerala noto: 1.


Esperanto-USA

http://www.esperanto-usa.org
700 membroj
pozicio laŭ Google: 1ª

Ne facilas diveni, kiu devus esti la taŭga URL por la usona asocio: mi provis per http://www.esperanto.com, kaj http://www.esperanto.us, trovante nur komunumojn kaj eldonejojn; bonŝance, Google helpas ankaŭ ĉi-foje, kaj jen belega paĝo, riĉa je artikoloj, tekstoj, filmetoj. Interesa, vere interesa. Bedaŭrinde, ĝi estas nur en la angla; kompatinda eksterlanda samideano kapablos nur trovi retadreson…

Plusoj: filmetoj.

Ĝenerala noto: 1.


Brazila Esperanto-Ligo

http://www.esperanto.org.br
652 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a

Ŝajne, simplaj “.br” nomoj ne estas permesataj nuntempe, do BEL devis trovi alian solvon. Ĉu tiu solvo estis bona elekto, mi dubas, konsiderante ke ankaŭ per Google oni malfacile ĝin trovas. Eble, ĉio dependas de la fakto ke la retejo, kolora kaj enhavriĉa kiel multaj brazilaĵoj, ne legeblas Esperantlingve: ekzistas ligilo “ESPERANTE”, sed ŝajne nenio ŝanĝiĝas, kiam oni alklakas ĝin.

Ĝenerala noto: 0.


Sveda Esperanto-Federacio

http://www.esperanto.se
500 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a

Antaŭ (tro) multe da tempo, la paĝaro estis ege bona; nuntempe, bedaŭrinde, eĉ se reta kaj poŝta adresoj ĉie estas montritaj, la paĝaro mem estas tro esenca, kaj la du duonkaŝitaj ligiloj al esperantaj paĝoj ne estas sekvitaj de samlingvaj subpaĝoj.

Ĝenerala noto: 1.


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it