bandiera italiana

Zamenhof en Interreto

verkita de Daniele BINAGHI, je mardo 04/01/2011
publikigita en la revuo n° 1/88 (gennaio - febbraio 2011), en la rubriko Inform@diko

Antaŭ kelkaj semajnoj, aperis en la retejo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio listo da ligiloj, kompilita de Pavla Dvořáková, kiuj montras memoraĵojn konektitaj kun la iniciatoro de Esperanto. En tiu paĝo, http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/nova-retligilaro-pri-d-ro-zamenhof.html, estas kompreneble multaj konitaĵoj, sed ankaŭ kelkaj vera surprizoj... jen ili.


Videofilmetoj

Unu el la ĉefaj vidindaĵoj estas la kelksekunda filmeto "Unika viva d-ro Zamenhof dum UK en Barcelono en 1909", en kiu videblas la Doktoro parolanta; verdire, preskaŭ ne kompreneblas liaj vortoj, sed la voĉo, kiu aŭdeblas, estas tute simila al tiuj de la kinejaj informprogramoj dum la unuaj jardekoj kaj fascisma periodo. En "D-ro Zamenhof riverencanta", nia kara Ludoviko riverencas antaŭ ni kvazaŭ dancante, kaj aperas certe afabla kaj amikema; ŝajne la skeĉo estis filmita en Barcelono, kiel la antaŭa, almenaŭ juĝante laŭ la fonaj dekoracioj. La dokumenta filmo "Omaĝe al Zamenhof", farita per E-televido Lausanne, estas kunmetaĵo da bildoj el la nuna Bjalistoko kaj el la ekspozicio ene de la esperanto domo, kun multaj bruaj kantoj... ĉu vere inda? Pli interese certe estas vidi Zamenhof kaj lia edzino entrajniĝi kaj saluti el la fenestretoj, atendante la tutan tempon ke iu manfrapu iliajn vizaĝojn kiel en la filmo "Amici miei" de Mario Monicelli.


Sondosieroj

"Vera voĉo de d-ro Zamenhof!!", oni anoncas; sed kiel diri ĉu ĝi estas aŭ ne la "vera" voĉo de Zamenhof? Laŭ mi, ĝi pli sonas kiel unu el tiuj brazilprononcaj ekzercoj de la Kurso de Esperanto. Kaj, por ĉiuj kiuj ne povis partopreni la unuan Universalan Kongreson, jen ankaŭ parto de la "Prelego de d-ro Zamenhof dum la 1-a UKo", laŭtlegita de Claude Piron.


Fotografaĵoj

Kelkaj fotogalerioj estas prezentitaj: fotogalerio pri la temo Zamenhof en Vikimedia Komunejo, fotaĵoj de Zamenhof en Aŭstria bildarkivo, kaj Galerio Zamenhofa. Ĉar ili preskaŭ ĉiam montras la samajn fotojn, eble la plej interesa estas la lasta, nome la "Zamenhofa galerio en Ipernity (ĉe Cezar)": en ĝi ankaŭ videblas la Majstro ĉirkaŭita de koloraj fiŝoj, kiuj tutcerte havos problemojn elbuŝigi eĉ unu Esperantan vorton...


Enciklopediaj artikoloj

Krom la vikipediaĵoj kutimaj, oni trovas ankaŭ en tiu ĉi sekcio ion interesan aŭ, almenaŭ, malkutime viditan: informoj pri la etimologio de la nomo de Ludoviko, kaj pri liaj familianoj, kun genealogia arbo (neverda). Kaj, en elĉerpo el la Enciklopedio de Esperanto, eldonita en Budapeŝto dum 1933, jen tuta paĝo kun nomoj komenciĝantaj per Z (divenu kiu okupas la plej grandan parton de la paĝo!)


Biografiaj libroj

Jam multe konatas "Vivo de Zamenhof", de Edmond Privat; sed, kune kun ĝi, jen alia interesa libreto, tute kaj senpage elŝutebla, verkita de Ernest Drezen.


Artikoloj kaj aliaj tekstoj pri Zamenhof

La jaro 1959 estis dediĉita de UEA al la memoro de la Doktoro, kaj Ivo Lapenna kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado eldonis en la "Memorlibro pri la Zamenhof-jaro" la fundamentajn dokumentojn por tiu jaro kune kun aro da artikoloj kaj studoj faritaj de gravaj esperantistoj. Nun tiu libro disponeblas ankaŭ en elektronika formo.

Multaj aliaj artikoloj sekvas. Interesaj por la scivolemuloj, interalie, estas: "Kiel estis nomata Zamenhof?", pri la vera nomo de la Majstro; teksto de radioelsendo dum kiu oni parolis pri la planedetoj Zamenhof kaj Esperanto; kaj "Nekonataj faktoj pri la Zamenhofa familio", de Zbygniew Romaniuk. Fine, la du partoj de intervjuo kun Zamnehof mem, fare de R.I.Harris.


Artverkoj pri Zamenhof

Pere de tekstoj de Leo Belmont, Julio Baghy kaj Feliks Hiller, oni povas havi impresan rakonton pri la morto de nia kara Ludoviko. El la aliaj partoj, eble la pupteatraĵo "La vivo de Zamenhofo" estas la plej stranga, eĉ se ne tiel elstara...


Verkaro de Zamenhof

Skanitaj originaloj de liaj libroj el fonduso de E-muzeo en Vieno estas ĉefe interesaj, ĉar oni povas vidi la originalajn tekstojn skribitaj de la Majstro. Tamen la tuta sekcio estas utila, precipe al tiuj, kiu deziras pliprofundiĝi sian konon de la ideoj de Zamenhof, ne nur rilate al la gramatiko de la lingvo.


Originalaj poemoj / Kantoj

Z. estis bonŝance ne nur teoriulo, sed ankaŭ praktikanto de sia kreataĵo - kaj tio certe helpis al plibonigo de la lingvo mem. Li verkis poemojn kaj kantojn, kaj tradukis multege da verkoj pli kaj malpli famaj. Kaj, eĉ se ne eblos legi ekzemple la tutan Biblion, sed nur elektitajn ĉapitrojn, jen almenaŭ ĉiuj fabeloj de Andersen, kaj la himno de la esperantistoj en la bela versio de Akordo.


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it