bandiera italiana

Novaĵoj en interreto

verkita de Daniele BINAGHI, je vendredo 08/07/2011
publikigita en la revuo n° 5/88 (settembre - ottobre 2011), en la rubriko Inform@diko

Rapide ricevi informojn estas unu el la interesaj plusoj de Interreto: ne plu oni devas atendi onian ĉiutagan viziton je la ĵurnalvendejo, ne plu oni devas atendi ke revuoj atingu onian poŝtkeston... io okazas, iu skribas pri tio, kaj jen la informo alvenas ĉe nia komputilo, iel magie sed certe tre efike. La esperantistaro rapide alkutimiĝis al tia ĉi ebleco, kaj nuntempe flanke de la daŭre ekzistantaj paperaj eldonaĵoj ekzistas sufiĉe granda kvanto da interretaj gazetoj; fakte, multaj el la plej famaj kaj malnovaj gazetoj jam tute ne plu aperas en papera, sed nur en elektronika formo, kaj aliaj havas eldonojn en ambaŭ formoj.

Pere de la ĉiam utila vikipedio, kie ĉe la paĝo http://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperanto-gazeto ekzistas sufiĉe longa listo (eĉ se ne tro ĝisdatigita) de tiaj gazetoj, ni vidu kune almenaŭ parton de tio kio disponeblas. Kaj ni komencu, kompreneble, el Italio, kie la du ĉefaj informiloj pri Esperanto estas Nova Sento In Rete (http://iej.esperanto.it/nsir/), retpoŝta bulteno tute senpaga, kiu ĉefe celas kunligi kaj kunordigi italiajn movadanojn, sed ja ankaŭ utilas al eksterlandaj scivolemuloj kiuj volas plilerni pri Esperanto-agadoj en Italio aŭ al tiuj, kiuj volas efike informi la italan E-komunumon pri siaj iniciatoj; kaj la presagentejo Disvastigo (http://disvastigo.esperanto.it/), kiu itallingve disponigas artikolojn, dokumentojn kaj novaĵojn pri la problemoj de la lingva internacia komunikado.

Kvankam bitformaj versioj de la oficialaj informiloj de UEA (http://www.uea.org/revuo/index.html) kaj TEJO (http://kontakto.tejo.org/) ekzistas, temas precipe pri PDF-oj de la paperaj revuoj, kaj oni bezonas aboni servojn por ilin legi (bonŝance ekzistas escepto, nome la informletero TEJO-aktuale, kiu legeblas ĉe http://www.tejo.org/tejo-aktuale/); ankaŭ aliaj publikaĵoj, kiel ekzemple Monato (http://www.esperanto.be/fel/mon/) kaj Sennaciulo (http://www.satesperanto.org/-Sennaciulo-.html), decidis disponigi al la interretaj legantoj nur parton de siaj enhavoj, gardante la ceteron nur por pagintuloj. Certe pli ŝatataj de la ŝparemuloj estos do la servoj de La Ondo De Esperanto (http://esperanto.org/Ondo/Ind-ondo.htm), kies enhavoj ekde la 40a kajero estas legeblaj ankaŭ elektronike: la arkivo de tiu ĉiumonata internacia magazino estas sufiĉe ampleksa por provizi per multe da materialo, ĉefe pri la novaĵoj de nia libromerkato, artikoloj lingvistikaj kaj historiaj. Kaj ankaŭ la arkivo de la Internacia Pedagogia Revuo (http://ilei.info/ipr/), eldonita de ILEJ, estas ampleksa, eĉ se ĉi-kaze oni disponigas la dokumentojn nur PDF-forme... sed, almenaŭ, senpage.

Aktualaĵojn oni povas trovi en multaj retejoj, kiel la antaŭ nelonge menciita Esperanto.cz (http://www.esperanto.cz/eo/aktuality), sed tro ofte temas nur pri lokaj informoj, eble ne tiom interesaj por eksterlandanoj; sed esceptoj ekzistas ankaŭ en tiu ĉi kampo, kelkaj eĉ gravegaj kiel DIPLO (http://eo.mondediplo.com/), kiu ek de 2002 prezentas al la esperantista publiko artikoloj verkitaj por la franca monatgazeto de politikaj analizoj Le Monde Diplomatique. "Alia vidpunkto pri nia mondo" estas trovebla ĉe Eventeo (http://www.eventeo.net/web/), kie pli-malpli ofte homoj tradukas kaj raportas pri lokaj novaĵoj el la tuta mondo; tamen ŝajne pli ofte aperas informeroj ĉe Vikinovaĵoj (http://eo.wikinews.org/wiki/Ĉefpaĝo), sed pro la strukturo de Vikipedio ne ekzistas redakcia kontrolo sur la tradukantoj. Redaktora teamo estas unu el la reklamitaj plusoj de RET-INFO (http://www.eventoj.hu/ret-info.htm), kiu kolektadas novaĵojn pri Esperantaj aferoj, pri novaj servoj, faka aplikado, pri novaj interesaj Esperantaj retpaĝoj, ktp sen okupiĝi (strange, ĉu ne?!) pri lingvaj kaj literaturaj demandoj; kaj tiu hungara servilo havas ankaŭ la meriton de sufiĉa neŭtraleco, precipe kompare al du el la plej famaj interretaj gazetoj esperantistaj: Libera Folio (http://www.liberafolio.org/), kiu ek de 2003, sendepende de la Universala Esperanto-Asocio, "sobre kaj kritike prilumas aktualajn evoluojn" movadajn, kaj HeKo (http://www.esperantio.net/index.php?id=2), novaĵagentejo je la servo de la establoj en kaj apud la Pakto por la Esperanta Civito... ili ŝajne pasas (bedaŭrinde) duonon de sia tempo batalante unu kontraŭ la alian, certe memorante ke "plumo pli potencas ol glavo".

Jen, finfine, du retejoj por tiuj, kiuj vere ne povas vivi senpapere, eĉ en elektronika formo: la virtuala gazetara Kiosken (http://www.esperanto.se/kiosken/eo), kiu ebligas konsulti multege da diversaj magazinoj kaj gazetoj en diversaj lingvoj, kaj la multe pli dokumentplena Gazetejo (http://www.gazetejo.org/), kiu jam disponigas preskaŭ 2000 gazetaj numeroj el pli ol 100 gazetoj el la tuta mondo - kaj pro tio estas ilo ankaŭ por gazet-redaktistoj kaj verkistoj, kiuj deziras reklami pri siaj publikaĵoj.

Kaj kio pri nia amata IEFa revuo, "l'Esperanto"? Ĉu ĝi ankaŭ baldaŭ aperos ĉe via ekrano? Verdire, en la pasintaj monatoj jam okazis mallongdaŭra eksperimento pri enretigo de la revuo, sed pro la problemoj de la federacia servilo la retpaĝoj malaperis antaŭ havi la eblecon fiaski aŭ sukcesi... espereble, oni donos al ĝi duan ŝancon...


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it