bandiera italiana

Intervjuo al Grillo

verkita de Daniele BINAGHI, je vendredo 08/07/2011
publikigita en la revuo n° 2/89 (marzo - aprile 2012), en la rubriko Revuo

Jen intervjuo kun Andrea Grillenzoni, la komiksisto ke jam de multaj monatoj kunlaboras kun nia revuo per siaj humuraj kaj ridigaj bildoj pri (kaj per) Esperanto.

L'E) Kiu vi estas? Rakontu vin en 3-5 linioj, sen raporti pri kion vi faris dum viaj ferioj

G) Bonan tagon! Mi estas ulo, kiu ĉefe foruzas oksigenon transformante ĝin en karbondioksidon. Ĉar mi iĝis tre sufiĉe lerta, samtempe mi kapablas okupiĝi pri aliaj taksoj, kiel eble pli nekongruaj kun mia doktoriĝo pri komunikadaj sciencoj. Kelkfoje, mi eĉ lasas per krajono iujn grafitajn spurojn sur blanka papero.

L'E) Kial vi nomiĝas GRILLO, do kriketo (kaj bonvolu ne uzu kiel simpla kialo via familia nomo, ĉar neniu kredos pri tio)?

G) Mi nomas min GRILLO ĉar mia famil... ha ne, prave! Mi nomas min GRILLO ĉar, kiam oni estis disdonantaj insektajn karesnomojn, nur restis tiuj de saĝumantaj ortopteroj.

L'E) Kiel kaj kiam vi malkovris ke vi estas komiksisto, ene?

G) Ene kie? Verdire, mi ankoraŭ ne malkovris ke mi estas komiksisto. Fakte, se iu ajn scias ion pri tio, bonvolu ne heziti informi min.

L'E) Kiel vi kreas viajn bildojn? Ĉu venas unue la frapfrazo, aŭ la ideo?

G) Unue venas la prolimdata maltrankvilo, ĉar mi ĉiam malfruas, kiam mi devas prezenti ion. Dronanta en tiu angora likvaĵo, kutime mi simple pripensas kiel rolulo X povus respondi ege stulte aŭ ege malbone al io, kion diris rolulo Y sur la temo de la bildo. Tutsimple!

L'E) Kiel naskiĝis viaj du roluloj, la anaso kaj la roboto?

G) Ovo kaj Muntoĉeno? Mi kredas ke la ansero estas la rezulto de sedimentiĝo en mia malplena kapo de aliaj komiksaj anseroj, unue Donaldo Anaso. La roboto estas trasformiĝo de la baza strukturo, kiun mi desegnas kiam mi devas krei homulojn... mmm, kiel mi malbone klarigas min!

L'E) Kiu estas la rilato inter ili? Ĉu ili sin amas aŭ malamas, aŭ simple digne respektas unu la alian?

G) Laŭ mi ili eĉ ne donis unu al la alian amikecon ĉe Facebook, sed nur ĉar neniu el la due havas konton tie. Verdire, mi opinias ke inter ili ekzistas ege profunda rilato, la kutima profunda rilato kiu kreiĝas inter ansero kaj roboto. Laborante por mi ili estas unu la helpanto de la alia, unu (la ansero) cinika kaj la alia (la roboto) ekstravaganca; sed kiam ilia laboro finiĝas, ili certe iras kundrinkadi bieron en la trinkejo ĉe la angulo.

L'E) Kiel efikas kun vi aperi en revuo, eĉ se esperantista?

G) Estas ege kontentige aperi en revuo, eĉ se ĝi estas skribita ege strange. Estas la unua paŝo al mia plej granda deziro: la konkero de Marso (Teron jam tro multaj volas konkeri).

L'E) Kian efikon havis, se ĝi entute havis, je vi vidi vian desegnon flanke de unu de Silver?

G) Mi estis tiel feliĉa ke tute forgesis serĉi la numeron de la gazetara ataŝeo de Silver por pardonpeti kaj certigi, ke mi tion ne plu faros.

L'E) Rakontu al ni pri via retejo (http://shockdom.com/open/grillo)... fakte, al kio ĝi utilas?

G) Laŭintence, ĝi devintus esti granda gajnofonto, vendante Viagra-n, Ĉialis-on kaj aliajn strangajn kolorajn pilolojn, sed ne funkciis, do nun mi ĝin uzas nur por publikigi komiksojn, bildojn kaj humurajn aŭ satirajn tekstojn. Ĉiukaze, ĉu falsaj horloĝoj povus interesi al vi?

L'E) Kie vi vidas vin post 1 jaro? Kaj post 5? (laŭ komiksa vidpunkto, kompreneble)

G) Post 1 jaro, sub ponto. Post 5 jaroj, sub pli bela ponto, ĉar mi estos intertempe karieradinta.

L'E) Por bone fini, bonvolu diri al ni ion en Esperanto (ĉar ĉiujn aliajn partojn de la intervjuo ni devis traduki)...

G) Hasta la vista!


Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it