bandiera italiana

Lasta lekcio en Gotingeno

verkita de Daniele BINAGHI, je vendredo 30/09/2011
publikigita en la revuo n° 5/88 (settembre - ottobre 2011), en la rubriko Bildstrioj
En la esperantistan komiksan mondon eniris, mallaŭte sed pove, nova itala bildrakonto: Lasta lekcio en Gotingeno. Kaj ankaŭ ĉi-foje, Rat-Man entridiĝis. ne rekte, ja certe, sed estas kaŭze de li se vi nun povas legi tiun specialan, "nefinitan rakonton": se la plej grava homo malantaŭ la musorela superheroo (mi parolas pri Andrea Plazzi, kiun mi dankas pro lia kontribuo) ne estus malkovrinta, tuthazarde, la unuopan (ĝis nun) verkon de Davide Osenda, eble li ne estus parolinta pri tio en sia blogo, kaj mi eble ne konatiĝintus kun ĝi. Kun la unuopa verko, sed ankaŭ kun Davide.
Kiu estas vere bela persono. Precipe ĉar la ĝentileco per kiu li pritraktas la temojn de tiu rakonto estas la sama ĝentileco laŭ kiu li movas la pentrilojn sur blanka papero, la sama ĝentileco laŭ kiu li parolas al vi eĉ se vi estas neniu kaj proponas al li traduki lian rakonton, kiun vi ŝatis, en lingvon pri kiu li aŭdis same kiel oni aŭdas pri multaj aliaj aferoj. Ĉar ĉiuj (krom mi, kompreneble) kapablas pentri akvarelojn, sed por uzi ilin por paroli pri senlimeco de nonmbroj kaj pri limeco de la homaj animo kaj agoj necesas esti vere lerta. Li estas tia, kaj li eĉ rajtus iomete sin glori pri tio, laŭ mi; sed tion li ne faras, kaj do mi eĉ pli ŝatas lin.
Nun lia rakonto troviĝas en la breto flanke de alia komiksverko, kiu parolas pri senlima malĝojo kaj freneziĝo, tiu MAUS de Art Spiegelman kiu eble iam ankaŭ parolos Esperanton.
Kaj, espereble, ĝi troviĝos baldaŭ ankaŭ en via komputila breto, ĉar la tuta komikso estas senpage elŝutebla, laŭ PDF-a formo, el la retpaĝoj de la projekto RoMEo: http://www.pecorElettriche.it/esperanto/RoMEo.
Do, ni estu dankemaj al Davide, kiu ĝin kreis kaj kiu nun per ĝi regalas nin, kiel oni regalas geamikojn per bona glaso da vino. Kaj al alia Davide, Davide Astori, kiu tiom ŝatis la bildrakonton ke li skribis por ĝi (ja por la legantoj) eseon pri la senfina bezono serĉadi Sencon. Du Davide-oj, por du tekstoj, kiuj fariĝis nedisigeblaj partoj de la sama speciala eldono.
Feliĉan kaj instruan legadon!

Aldonu vian komenton:

info
info
info
info
captcha

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it